NATIONALE MOTORBOOTVAREN PRIJS

Voordrachten kunnen nu ingediend worden

LEEUWARDEN- Motorbootvaarders, watersporters of instellingen die iets hebben met het varen met een motorboot kunnen tot 15 december a.s. voordrachten indienen voor de Nationale Motor-bootvaren Prijs 2017. De prijs zal op vrijdag 9 februari 2018 voor de vijfde maal worden uitgereikt.

De Nationale Motorboot Varen Prijs is bedoeld als steuntje in de rug voor initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het plezierig, veilig en attractief varen met een motorboot in Nederland. De prijs is een initiatief van Stichting Bevordering Motorbootvaren en in het leven geroepen vanuit de gedachte dat overal in ons land verenigingen, organisaties, werkgroepen en particulieren in de weer zijn om het motorbootvaren te bevorderen. Ook kunnen vrijwilligers bij bijvoorbeeld watersportverenigingen die bijzonder hebben bijgedragen aan het motorbootvaren genomineerd worden. Het is mede aan dit soort initiatieven te danken, dat tienduizenden Nederlanders elk jaar weer veel plezier beleven van hun motorboot. Met een speciale waarderingsprijs wil de Stichting Bevordering Motorbootvaren dat benadrukken en promotioneel ondersteunen.

Zo is de Nationale Motorbootvarenprijs 2016 toegekend aan de Stichting De Nije Kompanjons van de Friese Turfroute, die in 1974 is opgericht om het voortbestaan van de Turfroute als toeristische trekpleister zeker te stellen. Provincie en gemeenten werden toen door de initiatiefnemers enthousiast gemaakt voor het plan om de betreffende vaarten bevaarbaar te houden. Een stichting werd opgericht om toezicht te houden op de nakoming van de toen gemaakte afspraken, zorg te dragen voor de promotie van de Turfroute en de bezoekers te begeleiden. De geheel door vrijwilligers bemande stichting is in de dagelijkse praktijk een partner en verlengstuk van de  provinciale en gemeentelijke instanties, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Turfroute en de  bediening van bruggen en sluizen. In 2016 maakten 1.350 motorboten gebruik van deze route.

De prijs bestaat uit een herinneringsstandaard en een oorkonde.

Voorwaarden

Om voor de Nationale Motorboot Varen Prijs in aanmerking te komen, moet een initiatief of prestatie positief hebben bijgedragen aan één of meer van de volgende aspecten van het motorbootvaren:

het vaarplezier in de meest brede zin

vaarroutes

veiligheid en duurzaamheid

de promotie van motorbootvaren

Een uitgewerkt voorstel of plan dat in de toekomst kan bijdragen aan het motorbootvaren kan eveneens worden voorgedragen.

Jury

Voordrachten voor de Nationale Motorboot Varen Prijs worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, onder voorzitterschap van Ir. Linda van der Eijck. De jury bestaat uit watersportjournalisten en vertegenwoordigers van watersportorganisaties. De juryleden, die zelf ook voordrachten kunnen indienen, worden jaarlijks benoemd of herbenoemd door het bestuur van de Stichting Bevordering Motorbootvaren.

Voordrachten indienen

Voordrachten voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2017 kunnen tot 15 december a.s. worden ingediend per e-mail: motorbootvarenprijs@gmail.com. Elke voordracht dient te zijn voorzien van een bondige motivatie.

Nadere informatie of toelichting is te verkrijgen bij bestuursleden van de Stichting, Peter van Arkel, tel. 0611760969,e-mail pam.arkel@outlook.com of Arie Kwak, tel. 0620408847, e-mail kwak.gerla@gmail.com.

Na 1 januari 2018 evalueert de jury de ingediende voordrachten en bepaalt zij wie de winnaar is van de  de Nationale Motorbootvaren Prijs 2017.

Prijsuitreiking

De winnaar van de Nationale Motorboot Varen Prijs 2017 wordt vrijdag 9 februari  bekend gemaakt tijdens de opening van de watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden.

20170819_100727 20170819_100727
DU6A2764 DU6A2764
Silver Lining-3641 Silver Lining-3641