HISWA VERENIGING TEGEN BTW-VERHOGING

Groei watersportsector wordt belemmerd

AMSTERDAM- De HISWA Vereniging is tegen de plannen van de nieuwe coalitie om het lage btw-tarief te verhogen van 6% naar 8%. De gevolgen zijn nadelig voor de watersport. Met name toeristisch-recreatieve bedrijven als jachthavens, chartervaart, verhuurbedrijven en zeilscholen worden de dupe als de plannen doorgaan.

Het verhogen van het lage btw-tarief zal leiden tot een prijsstijging van de dienst of het product, waardoor de groei van de watersportsector wordt belemmerd. In een eerder onderzoek van onafhankelijk onderzoeksinstituut NYFER (2015) in opdracht van Gastvrij Nederland – waar HISWA Vereniging deel van uitmaakt – is verder aangetoond dat verhoging van het verlaagd btw-tarief leidt tot vraaguitval en forse daling van de werkgelegenheid. 

Stijn Boode, manager recreatie bij HISWA Vereniging: “Wij vinden de plannen voor de btw-verhoging die in het coalitieakkoord staan, geen goed idee. HISWA pleit nadrukkelijk voor behoud van het huidige 6% btw-tarief. In navolging van onze partners VNO-NCW en MKB-Nederland dringen we er met klem op aan het plan te heroverwegen.”

IMG_8390 Medemblik IMG_8390 Medemblik
IMG_8311 IMG_8311
Privé zeilcursus volwassenen Privé zeilcursus volwassenen