NIEUWE ZEILBOND: ''VERBOND HEEFT AFSPRAKEN GESCHONDEN''

Initiatiefnemers...gemiste kans voor de watersport

MUIDERZAND- Het Watersportverbond maakte woensdag bekend de samenwerking (https://www.watersport-tv.nl/nw-31400-7-3696290/nieuws/watersportverbond_niet_verder_met_nieuwe_zeilbond.html) met de initiatiefnemers van de Zeilbond Nederland i.o. te stoppen omdat dit niet in het belang zou zijn van de watersport en de verenigingen. Volgens het bestuur van de Zeilbond i.o. heeft het Watersportverbond zonder overleg afspraken geschonden en een onjuiste weergave gegegen van de recente ontwikkelingen.

Watersport-TV ontving donderdagmiddag van de Zeilbond de volgende verklaring.

Het is lang geleden dat jullie iets van de Zeilbond i.o. hebben gehoord. De oorzaak hiervan is de afspraak die wij met het Watersportverbond begin dit jaar hebben gemaakt. Helaas heeft het Watersportverbond zonder overleg deze afspraak geschonden en geeft het Verbond een onjuiste weergave van de recente ontwikkelingen. Door de recente keuzes, het gebrek aan daadkracht en transparantie van het Watersportverbond, heeft de Zeilbond i.o. niet anders kunnen doen dan besluiten om het overleg met het Verbond te stoppen. Wij keren terug naar ons eigen pad.
 
Ongeveer een jaar geleden hebben wij het Verbond op hun initiatief een handreiking gedaan.
De gezamenlijke insteek was te gaan samenwerken en mogelijk ook samensmelten. We besloten om eerst een periode van gesprekken en onderzoeken in te gaan om de mogelijkheden te verkennen.
Tijdens die periode zouden beide partijen absolute radiostilte betrachten. Het doel was immers om in harmonie te komen tot een beter watersportlandschap en een goed georganiseerde zeilsport.
Wij hebben, vanuit de Zeilbond i.o., ons aan de afgesproken radiostilte gehouden. Ook al verliepen de gesprekken steeds moeizamer.
 
De problematiek binnen de Water- en Zeilsport is door beide gesprekspartners herkend, maar er blijkt bij het Verbond een hardnekkig gebrek aan daadkracht en transparantie te zijn. Dit heeft ons initiatief de das om gedaan. Tot deze week hebben wij met man en macht getracht tot een gecombineerde organisatie te komen, waarbij de Zeilbond i.o. op strategische posities de organisatie van het Watersportverbond zou gaan versterken. Op die posities zouden wij het bestaande bestuur op vele fronten kunnen ondersteunen, denk daarbij aan jeugdopleiding, scouting, kantoororganisatie en het vinden van sponsoren.
 
Zonder voorkennis en of wederhoor is Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond, deze afspraken niet nagekomen en heeft daarmee een kloof tussen partijen veroorzaakt. Met een zeer onzorgvuldig interview in de Waterkampioen (augustus) zijn afspraken geschonden en hebben wij een trap na gekregen. Gelukkig heeft het bestuur van het Watersportverbond op zowel vorm als inhoud afstand genomen van deze actie van hun huidige voorzitter. De schade was echter wel aangericht.
 
Daarnaast zijn wij betrokken geweest in de selectieprocedure voor de nieuwe directeur Watersportverbond in verband met het aanstaande vertrek van Maurice Leeser. Wij zijn het pertinent niet eens met de finale procedure die daar nu gevolgd wordt.
 
Niet het Watersportverbond, maar wijzelf hebben besloten niet meer gezamenlijk op te trekken. Jammer van alle energie en de verloren tijd. Een gemiste kans voor de watersport, maar wij zullen ons blijven inzetten voor een goed georganiseerde zeilsport.
 
U gaat weer regelmatig van ons horen.
 
Bestuur Zeilbond i.o.

 

Het Watersportverbond laat via woordvoerder Joost van Mierlo weten geen behoefte te hebben om te reageren op het bovenstaande.

 

P8270067 P8270067