D66 PAKT 'ILLEGAAL POEPENDE' BOOTBEZITTER AAN

Verplichte verzegeling van kraan vuilwatertank

DEN HAAG- De Tweede Kamer is afgelopen week accoord gegaan met de motie van D66-er Tjeerd de Groot om kranen te verzegelen die gebruikt worden om water uit de vuilwatertank direct in het oppervlakte water te lozen.

Sinds 1 januari 2009 geldt op de Nederlandse binnenwateren het zogenaamde lozingsverbod. Dit betekent dat booteigenaren toiletwater in een vuilwatertank aan boord moeten opvangen en bij speciale stations moeten laten opzuigen.
Volgens het D66 Kamerlid Tjeerd de Groot leert de praktijk dat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is en dat bootbezitters het mede daardoor aan de laars lappen. Het vuile toiletwater wordt veelal rechtstreeks via de vuilwatertank via een openstaande kraan het oppervlakte water ingepompt. De Groot heeft een simpele oplossing: de bewuste kraan afsluiten en verzegelen zodat het lozingsverbod ook eenvoudig te controleren is.
Wake-up call
Het Kamerlid vertelt afgelopen zomer tijdens de 11 Stedentocht van zwemmer Maarten van der Weijden een wake-up call te hebben gehad.  De topzwemmer werd tijdens zijn onmenselijke zwemtocht ziek en experts, zo stelt De Groot, wijten dit aan poep en urine in het water. ’’Elk jaar krijgen tienduizenden zwemmers darmproblemen. D66 wil zwemmers beter beschermen tegen poepende watersporters. Er zijn inmiddels meer dan 300 uitpompstations waar pleziervaarders hun vuilwatertank kunnen legen. Toch gebeurt dit maar mondjesmaat,’’ aldus De Groot die er vanuit gaat dat vooral de booteigenaren met een vuilwatertank illegaal lozen,  verantwoordelijk zijn voor de ongewenste watervervuiling en dus hun kranen moeten verzegelen. Eventuele andere vervuilers laat hij gemakshalve buiten beschouwing. Dit geldt ook voor alternatieve manieren om het lozingsverbod te controleren. Zo bestaat er een ’balletje’ die je in de toiletpot laat drijven en die een milieuvriendelijke kleurrijke vloeistof verspreid zodra je op plekken waar het ongewenst is, zoals havens en zwemlocaties, vuil water in de oppervlakte water pompt.

’’Verzegelen is veel eenvoudiger,’’ meent De Groot die zijn motie in de Tweede Kamer in meerderheid aangenomen zag worden. Het is nu aan verantwoordelijk minister, Cora van Nieuwenhuizen, om de motie en wetgeving uit te voeren. Of dit betekent dat al komend seizoen kranen verzegeld moeten zijn, is nog maar de vraag. De Groot, zelf ook bootbezitter, hoopt van wel. ’’Het is belangrijk dat iedereen weer een frisse duik kan nemen.’’
 

headernieuwsbericht1-1024x485 headernieuwsbericht1-1024x485