VEILIGHEID BIJ ZWEMMEN IN ZEE EN BINNENWATEREN VERDIENT MEER AANDACHT

WIJK AAN ZEE- Er moet meer aandacht komen voor de veiligheid bij het zwemmen in zee en in binnenwateren. Dat stelt Reddingsbrigade Nederland naar aanleiding van drie onderzoeken die over dit thema zijn verschenen in het kader van het project NL Zwemveilig.

Een deelproject daarvan is Zwemveiligheid Open Water, waarbij Reddingsbrigade Nederland het voortouw neemt. Marcel Jagersma, hiervoor namens de bond het eerste aanspreekpunt, verzorgt er op het Brigade Congres (18 mei) een workshop over: Hoe voorkomen we verdrinkingen in meren en rivieren?

Reddingsbrigade Nederland is verheugd dat er nu eindelijk onderzoek wordt gedaan naar hoe de veiligheid bij het zwemmen in zee en in binnenwateren kan worden verbeterd. Jaarlijks verdrinkt immers een substantieel aantal mensen in open water. Met de klimaatsveranderingen, de toevloed van nieuwkomers naar ons land en onze veranderende vrijetijdsbestedingen wordt het risico op verdrinken eerder groter dan kleiner.
Maatregelen
Meer en beter onderzoek helpt om de omvang van het probleem in kaart te brengen en effectieve maatregelen te treffen. Met de overgang naar nieuwe wetgeving is er nu momentum hiervoor. Reddingsbrigade Nederland bepleit dat er meer vanuit hygiëne- en veiligheidsplannen (risico-evaluaties) wordt gewerkt, zoals dit straks ook gaat gelden voor zwembaden. Reddingsbrigade Nederland spant zich in om samen met de partners binnen het project NL Zwemveilig dit te realiseren.

Campagne

In lijn met de bevindingen van lifeguards én sommige toezichthoudende organisaties herkent Reddingsbrigade Nederland dat burgers niet altijd goed geïnformeerd zijn over de risico’s van het zwemmen in open water, en dat een actieve en door alle partijen gedragen campagne nodig is om verdrinkingen te voorkomen. Reddingsbrigade Nederland is blij met het initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) om te starten met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid. Het bundelen van communicatie-uitingen is een prima eerste stap op weg naar een dergelijke campagne.

 

Bron en foto Reddingsbrigade

 

Redd Redd